WAŻNE I TRUDNE ZADANIE

Pojawi się jednak — być może — i nowy typ kandydatów do uczelni arty­stycznych: osoby, które zajmując się wcześniej twór­czością artystyczną w sposób amatorski, pragnęłyby do­kształcić się teoretycznie w szkole artystycznej. A wre­szcie nie wykluczone jest,- iż szkoły artystyczne będą musiały włączyć się — przynajmniej w pewnych dzie­dzinach (np. plastyki) — do systemu „kształcenia ciąg­łego” (permanentnego). Ważnym i zapewne jednym z trudniejszych zadań polityki kulturalnej będzie znaczne rozszerzenie wpły­wu sztuki na całokształt życia społecznego w naszym kraju: poczynając od problemów kształtowania krajo­brazu, poprzez produkcję przemysłową, do zagadnień związanych z zaspokajaniem potrzeb życia codzienne­go.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *