<

ASPEKTY PLANOWANIA

Warto tur zwłaszcza wskazać na cztery, aspekty tego zagadnienia:  Planowanie długookresowe stwarza podstawę do uczestniczenia wielkich organizacji , gospodarczych ‘ w.; społecznym procesie planowania centralnego, obejmującego wszystkie szczeble i ogniwa gospodarki na­rodowej. Każda wielka organizacja ma obowiązek do-starczania ośrodkowi, który – nią steruje, określonych informacji planistycznych. Rzeteiność i poprawność tych informacji, zarówno dotyczących możliwości i kie- -runków rozwoju samej organizacji, jak i postulatów co ‚ do ewentualnych zmian w-jej otoczeniu (system plano­wania i zarządzania, rozwój innych branż itp.), oddzia­łuje bezpośrednio • na przebieg i jakość planowania centralnego.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)