<

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Nie każde badanie opisując pewien stan faktyczny może być uznane za badanie diagnostyczne. Na to po­trzeba, po pierwsze, by ten stan faktyczny był prze­analizowany z jakiegoś ściśle określonego i doniosłego dla praktyki punktu widzenia^po clrligie, by % legu punktu widzenia^ by ł~pr zeanalizo wany w miarę wszech­stronnie; po trzecie, by wyniki tego rodzaju analizy umożliwiały zaklasyfikowanie badanego zjawiska do jakiejś szerszej kategorii zjawisk.Jeśli idzie o stan badań diagnostycznych w zakresie kultury, ograniczona jest — jak wspominałem na wstępie — przydatność praktyczna badań istniejących.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)