<

BANALNE STWIERDZENIE

To banalne stwierdzenie jest niezbędne w obliczu odmiennych, nie­stety, praktyk i oczekiwań. Na czym jednak może i powinna polegać właściwie rozumiana-działalność eksperta? Najogólniej ujmując sprowadza się ona przede wszystkim do wnikliwej cha­rakterystyki stanu istniejącego w zakresie objętym ekspertyzą, do definicji sytuacji; następnie zaś do pro­pozycji zmian, modyfikacji stanu zastanego; jak rów­nież do formułowania przewidywań przyszłych skutków obecnych decyzji i próby określenia przyszłych potrzeb. Krótko więc mówiąc: od eksperta można oczekiwać diagnozy stanu zastanego, projektów decyzji, które mia­łyby na celu zmiany tego stanu, oraz prognoz na przy­szłość bardziej czy mniej odległą.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)