<

BARDZIEJ DONIOSŁA ROLA

Jeszcze jednak bardziej może doniosłą rolę odgrywa ekspert jako innowator, który w oparciu o swą wiedzę teore­tyczną i doświadczenie praktyczne poszukuje i propo­nuje rozwiązania dotychczas nie stosowane, stanowiące nowe ujęcie pewnych problemów. Eksperci mogą więc i powinni być istotnym czynnikiem postępu.Z powyższych uwag wynikają pewne wnioski, co do pożądanych, czy wręcz niezbędnych cech eksperta. Cztery z nich wydają się najistotniejsze: głęboka zna­jomość teoretyczna dziedziny będącej przedmioterri ekspertyzy; zainteresowanie zastosowaniami praktycz­nymi wiedzy teoretycznej; doświadczenie w zakresie praktycznych rozwiązań; nowatorska umysłowość.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)