<

BEZPOŚREDNIE PROBLEMY

Podane wyżej przykłady pytań o cele dotyczyły bez­pośrednio problemów rozwoju kulturalnego, niezbędne jest jednak uzyskanie odpowiedzi na pytania bardziej ogólne, zwłaszcza pytanie o miejsce problemów kul­tury w całokształcie rozwoju społeczno-ekonomicz­nego naszego kraju. Badania naukowe i w tym zakresie zdolne są dostarczyć wielu przesłanek, argumentów. W sumie jest to zespół zagadnień społeczno-ideologicznych, które znowu mogą i powinny być rozpatrywane przy pomocy analiz naukowych, niemożliwe są jednak do roz­strzygnięcia wyłącznie w oparciu o kryteria naukowe.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)