<

BŁĘDNA OCENA INFORMACJI

Błędnie ocenione informa­cje wejściowe i nietrafnie wybrane problemy do rozwiązania podważają z kolei sens dalszych działań planistycznych. Znaczenie analizy informacji wejściowych i wyboru problemów do rozwiązania w całości procesu planowania wymaga więc w praktyce szczególnej uwagi ! naczelnego kierownictwa.   W schemacie procesu planowania  wskazano także na konieczność akceptacji decyzji strategicz- \ nych oraz włączania tych decyzji do planów długookresowych, a następnie do  planówr’ średniookresowych i ‚i operatywnych. W przypadku wielkich organizacji gos- : podarczych większość decyzji strategicznych jest uzgad- j mana i akceptowana przez nadrzędne organy kierujące j daną organizacją.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)