<

CECHY OCEN

Wiadomo jednak, że w większości organizacji gospodarczych są to okresy zbyt krótkie na dokonanie należytej oceny sprawności funkcjonowania. Kolejną cechą ocen jest zunifikowanie zakresu problemowego i obowiązujących przedziałów czasowych ocen. Wiąże się to z.jednolitością istniejącego systemu przekazywania informacji statystycznych oraz systemu rozliczania wyników działalności poszczególnych organizacji, gospodarczych’., Systemy te niewątpliwie, ulat- wiająrgromadzenie i opracowywanie .informacji w, skali» całej gospodarki*.nie.tząwszę. jednak- są-dostosowane, do warunków ^technicznych,; organizacyjnych i ekonomicz- . nych poszczególnych branż.Zauważyć można także, brak odpowiedniego, zor­ganizowania ocen, zapewniającego pełne wykorzystanie ich. wyników, w procesie przygotowywania i,-podejmo­wania decyzji.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)