<

DONIOSŁE ZADANIE

Zarazem należy dą­żyć w tej właśnie dziedzinie do kultywowania i roz­wijania swoistości regionu. Miasta wojewódzkie i wy­brane miasta gminy muszą się stać ośrodkami kultury lokalnej, zaspokajającymi potrzeby regionu poprzez instytucje, których pełna decentralizacja nie jest możliwa.Rozwój motoryzacji będzie przy tym ułatwiał ko­rzystanie z urządzeń kulturalnych poza miejscem za­mieszkania i do tego musi być przygotowana infra­struktura kulturalna oraz jej obudowa w postaci urzą­dzeń komunalnych większych i średnich centrów re­gionalnych (hotele, gastronomia etc.).Doniosłym zadaniem instytucji kulturalnych drugie­go układu jest pobudzanie aktywności kulturalnej, twórczości nieprofesjonalnej, przeciwdziałanie biernej jedynie recepcji treści ze środków masowego komuni­kowania.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)