<

FAZY PRODUKCJI

Przedmiotem tych decyzji mogą być: kadry, baza materialno-techniczna i system zarządzania we wszystkich fazach produkcji i usług. Fazy produkcji i usług można wyodrębnić w różnych ujęciach i stopniach szczegółowości. W prowadzonych tu rozważaniach wykorzystano uproszczony podział na fazę:, przedprodukcyjną, produkcyjną oraz poproduk­cyjną.Dla uzupełnienia charakterystyki planowania długóokresowego konieczne wydaje się pokazanie przy­najmniej podstawowych jego cech, różniących je od innych.rodzajów planowania występujących w praktyce wielkich organizacji, gospodarczych.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)