<

FORMA KONTROLI

Oceny doraźne często mają formę kontroli.Trzeba podkreślić, że w praktyce lermin ocena sprawności funkcjonowania nie jest-powszechnie sto­sowany. Zazwyczaj używa się terminu ocena działal­ności gospodarczej lub analiza czy kontrola działalności gospodarczej. Terminy te w ich popularnym znaczeniu mają węższe znaczenie niż ocena sprawności funkcjo­nowania. ‚Badania, wykazały/że występujący’w praktyce system ocen ma.wiele niedomagań negatywnie oddzia­łujących na przebieg procesu realizacji celów i zadań tych organizacji*. Wykonywane w praktyce oceny obejmują wszyst­kie dziedziny funkcjonowania organizacji gospodar­czych i prowadzone śą z dużą intensywnością i szcze­gółowością. Ich natężenie nie jest jednak jednakowe we wszystkich obszarach.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)