<

INNY RODZAJ PLANOWANIA

Czwarty rodzaj planowania, obejmujący przygo­towywanie budżetu,’ nazywa planowaniem operatyw- . nym. Horyzont czasowy planowania strategicznego jest \ zwykle dłuższy od dwóch lat. Przygotoyrywanie budże-‚ . tu ma horyzont do dwóch lat.W procesie planowania w korporacjach przygoto­wuje się i podejmuje decyzje o wyborze celów i zadań całości korporacji, wraz z określeniem branżowych kie- runków działalności, ustaleniem sposobów uzyskania „środków potrzebnych do realizacji’wybranych celów . i zadań oraz alokacją środków pomiędzy poszczególne branże. Planowanie korporacji obejmuje najważniejsze .dla całości tej organizacji cele.i zadania i prowadzi do’. sformułowania strategii korporacji.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)