<

ISTOTNE KOMPLIKACJE

Przede wszystkim istotne komplikacje po­wstają „na styku”: badacz — działacz (por. rozdział na­stępny). Działacz nie zawsze, czy raczej — wyjątkowo tylko, potrafi sformułować problem badawczy, posta­wić jasno pytanie, na które chciałby otrzymać odpo­wiedź; z kolei badacz niejednokrotnie przekazuje wy­niki swych dociekań w takiej formie, takim sformuło­wane językiem, a nieraz i tak oddalone od realiów działalności praktycznej, iż działacz uznaje je za cał­kowicie nieprzydatne dla siebie.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)