<

ISTOTNY CZYNNIK

Dane o stanie aktual­nym wskazują bowiem, że stan zamożności odgrywa rolę czynnika różnicującego wskaźniki uczestnictwa kulturalnego. Należy przy itym założyć, że czynnik ma­terialny odgrywa na wsi większą rolę jako hamulec uczestnictwa niż w mieście, ze względu na różnice uznawanej hierarchii wartości. Szczególnie istotnym czynnikiem, decydującym o roli środków masowego komunikowania w przyszłości, są oczywiście treści przekazywane tymi środkami. Unik­nięcie znanych niebezpieczeństw „kultury masowej” okaże się możliwe wtedy, kiedy postulatem polityki kulturalnej będzie swoista różnorodność: przekazy roz­powszechniane tymi środkami nie mogą eliminować kontrowersji, treści nie powinny zawierać jedynie od­powiedzi na najróżniejsze pytania, ale również sta­wiać pytania, formułować problemy.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)