<

ISTOTNY ELEMENT PLANOWANIA

Istotnym elementem planowania długookresowego ] jest także analizowanie informacji uzyskiwanych ze j ,    wszystkich wymienionych źródeł oraz wybór problemów do rozwiązania i przygotowanie; ewentualnych projektów decyzji. W praktyce jest to jeden z najbar- ; . dziej newralgicznych elementów planowania długookre­sowego. Wywiera on. bezpośredni wpływ na jakość ca­łego procesu i jego rezultaty. Niedomagania mogą tu polegać na niewłaściwej ocenie informacji płynących z poszczególnych źródeł oraz nietrafnym wyborze pro­blemów. Błędy w ocenie informacji wejściowych ozna­czają w istocie marnowanie pracy poświęconej na ich ; przygotowywanie i podważają sens utrzymywania ele- ‚ ‚ mentów odbioru nawet wówczas, gdy mają one właści- ; wie ustalone pole percepcji. Błędnie ocenione informa­cje .

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)