<

MOŻLIWOŚĆ ODWOŁYWANIA SIĘ

Zapewniłoby bowiem prognostyce możność od­woływania się do „opinii publicznej” w przedmiocie preferencji ogólnospołecznych. Do tego przecież, by rzeczywista „opinia publiczna” istniała w jakiejkolwiek dziedzinie, niezbędne jest autentyczne zainteresowanie tą dziedziną i pewien, choćby minimalny, stopień poin­formowania o jej problemach.Warto więc podjąć działania zmierzające ku temu, by „wyobraźnia przyszłości”, „opinia publiczna w sprawach przyszłości stały się elementem świadomoś­ci społeczeństwa polskiego kształtującego nowy ustrój. Realizacja takiego zadania nie będzie zapewne łatwa (ani zresztą szybka). Łatwość osiągnięcia celów spo­łecznych nie należy jednak z pewnością do najdonio­ślejszych kryteriów ich trafności.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)