<

NA TEMAT ROLI ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

W końcu lat pięćdziesiątych byliśmy świadkami wie- ,lu dyskusji na temat roli środków masowego komuni­kowania — zwłaszcza zaś tych konsekwencji ich funkcjonowania, które ogólnie i nieprecyzyjnie określa się jako „kulturę masową”. Przeprowadzone badania, rzeczowa analiza zjawiska doprowadziła do wniosku, iż problem został wyolbrzymiony przez publicystykę. Środkom masowego komunikowania —- traktowanym w izolacji od innych instytucji społecznych i od spo­łecznej organizacji — przypisywano nadmierny wpływ na społeczeństwo. Co ważniejsze zaś, nie dostrzegano, iż w ramach współczesnego typu kultury, jaki jest związa­ny z nowoczesnymi środkami technicznymi, możliwe są różne style kultury —w tym styl, który by odpowia­dał ideałom kultury socjalistycznej.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)