<

NAJBARDZIEJ DONIOSŁE WARUNKI

Staraliśmy się przy tym określić rolę, jaka przypada w tym zakresie polityce kultural­nej. Sprawiać to czasem mogło wrażenie — jak najdalsze od naszych przekonań i intencji — iż rozwój kulturowy rozpatrujemy jako zależny wyłącznie od takiej lub innej polityki państwa, szerokim masom spo­łecznym przypisując rolę przedmiotu poddanego od­działywaniu tej polityki. Niezbędne zatem wydaje się wyraźne zajęcie stanowiska w tej sprawie. Otóż jednym z najbardziej doniosłych i warunków, i przejawów rozwoju kulturalnego jest, naszym zda­niem, wzrost, rozwój kręgów społecznych decydują­cych o wyborach kulturowych, współuczestniczących w programowaniu przemian kulturowych.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)