<

NAJSZYBSZA LIKWIDACJA

Co jednak należy zdziałać, aby możliwie najszybciej zlikwidować panującą obecnie dysproporcję pomiędzy zapotrzebowaniem na wyniki badań naukowych, przy­datnych dla celów działalności kulturalnej, a możli­wościami w tym zakresie? Ten problem chcemy właś­nie przedyskutować, zwracając jednocześnie uwa­gę, że pierwszy krok <— i to bardzo doniosły >— zo­stał zrobiony. Mamy tu na myśli powołanie przez Mi­nisterstwo Kultury i Sztuki resortowego Instytutu Kultury. Spróbujmy tu sformułować pewne warunki, które po­winny być spełnione w celu umożliwienia owocnego sprzęgnięcia działalności badawczej z działalnością praktyczną (dotyczą one zresztą nie tylko kultury).

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)