<

NAKŁADY KSIĄŻEK

Książka: Nakłady książek (zwłaszcza książek o wy­sokich wartościach arltystycznych) powinny w pełni za­spokajać zapotrzebowanie — książki nie mogą należeć do „dóbr rzadkich”.Konieczne jest propagowanie (poprzez kluby dobrej i taniej książki) pewnych „zestawów”, a to w celu wy­rabiania nawyków czytelniczych. Książki o trwałej war­tości powinny być dostępne przez kilka lat po ich wy­daniu, a po części — stale („klasycy”, których dzieła muszą znajdować się jako zapasy w składnicach księ­garskich). ‚Powinien być rozbudowywany i zreformowany sy­stem dystrybucji (między innymi magazynów „Domu Książki”).Zreorganizowany też powinien być system powiązań pomiędzy wydawnictwami i księgarniami (w szczegól­ności sposób ustalania wysokości nakładów).

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)