<

NAPOTYKANE TRUDNOŚCI

Mimo obfitości literatury dotyczącej planowania w ogóle, stosunkowo niewiele jest opracowań, w których podejmowane były­by próby kompleksowego omówienia zagadnień piano-‚ wania wieloletniego w wielkich organizacjach w gospo­darce socjalistycznej. Koncepcje kapitalistyczne mogą ewentualnie inspirować do podejmowania lub też uni­kania określonych działań sprawdzonych przez innych. Praktycznie użyteczne rozwiązania mogą jednak po­wstać tylko w samych wielkich organizacjach gospo­darczych. Doskonalenie planowania długookresowego w po­szczególnych wielkich organizacjach gospodarczych na­potyka wiele trudności. Jednak rola, jaką może odegrać planowanie długookresowe w procesie funkcjonowania tych organizacji, wydaje się całkowicie uzasadniać po- dejmowanie działań usprawniających.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)