<

NIEZBĘDNE KOMPROMISY

Do­prowadzenie do niezbędnych kompromisów, integrują­cych ludzi wokół przyjętych zadań strategicznych, po­zostaje więc w praktyce jednym z. ciągle aktualnych problemów, wymagających rozwiązywania stosownie do zmieniających się warunków. Główną rolę w procesie planowania długookreso­wego spełniają liniowe kadry kierownicze i specjaliści. Zapewnienie kooperacji pomiędzy kierownikami i spe­cjalistami jest w praktyce trudnym problemem. W wie­lu organizacjach gospodarczych planowanie długookre­sowe wykonują wyodrębnione komórki organizacyjne, poświęcając temu dużo energii.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)