<

NIEZBĘDNE MECHANIZMY

Choć z jednej strony rze­czywiście niezbędne są mechanizmy, które sprzyjają zainteresowaniu konsultacją (np. konieczność obszer­niejszego i pogłębionego uzasadnienia pewnych kluczo­wych decyzji), z drugiej zaś jednak, co jest chyba jesz­cze istotniejsze, sama organizacja systemu, sposób kie­rowania nim powinny umożliwiać włączenie wyników ekspertyzy do kryteriów, na których opierają się de­cyzje. Inaczej mówiąc, system musi być „otwarty” na tego rodzaju dopływ informacji, musi mieć wmonto­wane dla nich odpowiednie „wejścia”. Nie spełnia ta­kich warunków np. organizacja skrępowana bardzo szczegółowymi przepisami, nadmiarem „dyrektywnych” wskaźników planowania, całkowicie uzależniona od de­cyzji szczebla nadrzędnego i’td.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)