<

OBJĘTE BADANIAMI

Objęte badaniami zjednoczenia i przedsiębiorstwa przywiązują różne, znaczenie, do poszczególnych niedo- magań występujących * w praktyce ocen „sprawności funkcjonowania (zob. tabl. 6). Przedstawione w tabli­cy 6 dane potwierdzają wcześniejsze wyniki badań i wskazują na złożony charakter problemu oceny spraw­ności funkcjonowania organizaęji gospodarczych. Niedomagania obecnego systemu oceny funkcjo­nowania organizacji gospodarczych, oddziałując przez system bodźców materialnych i pozamaterialnych oraz system zasilania w podstawowe zasoby, powodują ‚de­formację procesu zarządzania tymi organizacjami. Nie skoordynowane oceny odcinkowe i brak odpowiednich kryteriów, metod i technik syntetyzującej oceny spraw­ności funkcjonowania sprzyja powstawaniu sytuacji, w których bardzo często o znaczeniu poszczególnych pro­blemów decyduje w rzeczywistości aktywność danej jednostki oceniającej.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)