<

OCENY W PRAKTYCE

Obserwuje się koncentrację ocen na badaniu przebiegu realizacji operatywnych za­dań planowych i przestrzegania-obowiązujących prze­pisów, norm i normatywów, przy równoczesnym nie­dostatku skutecznych prób syntetyzujących ocen spraw­ności funkcjonowania. Niedostateczne wydają się także oceny stopnia-zaspokojenia zapotrzebowania odbior­ców, poziomu humanizacji pracy i zewnętrznych kosz­tów funkcjonowania. Dotyczy to w równym stopniu we­wnętrznych i zewnętrznych ocen sprawności funkcjono- , wania organizacji gospodarczych. Dane liczbowe przed­stawiono, w tablicach 4 i 5 dają dokładniejszą ilustrację sygnalizowanego tu zjawiska. Przeprowadzane w praktyce oceny charakteryzu­ją się również zbyt krótkim .horyzontem czasowym. Najwięcej miejsca zajmują oceny miesięczne, kwartalne i roczne. Wiadomo jednak, że

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)