<

OCZYWISTY PODZIAŁ

Podział ten, nie zawsze oczywisty, ma przecież podstawowe znaczenie dla możliwości wykorzystania wyników badań w prak­tyce — zwłaszcza gdy wśród zmiennych sterowalnych wyodrębnimy jakieś zmienne strategiczne (związane możliwie szeroko z całokształtem rozwoju danego zja­wiska)’. Społeczne badania naukowe służyć mogą praktyce wtedy, gdy bądź dostarczają diagnozy zastanej sytua­cji, bądź formułują reguły skutecznego postępowania w określonym zakresie, bądź prezentują prognozy. Po­święcić chcę kilka słów pierwszemu i trzeciemu z tych zastosowań, ponieważ wywołują najwięcej nieporozu­mień.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)