<

ODCHODZENIE OD TEZY

W końcu lat sześćdziesiątych odchodziliśmy w sposób wyraźny od powyższej tezy: pojawiły się koncepcje oparcia polityki kulturalnej na zasadach. „ekonomicz­nych” (jednak nie na „ekonomice kultury”, lecz „eko­nomice produkcji”).Wydaje się ponadto, że jeśli nawet — z różnych względów — w okresie do roku 1980 rozwijać się bę­dzie raczej konsumpcja indywidualna, to w zakresie kultury prymat powinien przypaść rozwojowi kon­sumpcji społecznej.Celowe byłoby też wprowadzenie „minimum kultu­ralnego” jako wskaźnika rozwoju społecznego, charak­teryzującego zarówno poziom rozwoju infrastruktury, jak i uczestnictwa w kulturze, traktowanego jako nie­zbędne minimum danego etapu rozwoju.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)