<

OGRANICZONA PRZYDATNOŚĆ

Przełamują ową tendencję przede wszystkim badania o charakterze ciągłym, badania powtarzalne, między innymi badania problemów kultu­ry prowadzone przez Annę Pawełczyńską.Ograniczenia przydatności niektórych studiów wyni­kają bezpośrednio ze stosowanych w nich metod, które, jakkolwiek cenne w pewnym zakresie, mają na ogół wartość znikomą, gdy nie są uzupełniane innymi me­todami. Przykładem, na który warto zwrócić uwagę,są badania na tzw. próbkach reprezentatywnych. Do­starczają one danych „przekrojowych”, użytecznych dla ogólnej charakterystyki stanu upowszechnienia pew­nych zjawisk w kraju czy na jakimś obszarze; w istocie jednak dla praktyków mających do czynienia z konkret­nymi jednostkami ludzkimi, grupami społecznymi są z reguły mało przydatne.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)