<

OKREŚLONE ZAGADNIENIA

Przy omawianiu tak określonego zagadnienia będzie­my posługiwać się przykładami niektórych badań — wskazując pewne kwestie ogólniejsze, nie podejmując jednak zadania oceny całokształtu dorobku opartego na już zrealizowanych badaniach. Wyraźnie podkreślmy, że celem tych rozważań nie jest recenzowanie istniejącego dorobku badawczego ani szczegółowa analiza całości zastosowania teorii do działalności kulturalnej. Na tym miejscu chcemy prze­de wszystkim poruszyć sprawę braków i niedostatków na odcinku powiązania działalności praktycznej z dzia­łalnością badawczą.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)