<

OPRACOWYWANE PLANY

Rozszerzenie zakresu pla­nowania i nadanie mu rangi prawa doprowadziły do wykształcenia się w praktyce dość wyraźnie zarysowa­nych systemów planowania. W ramach tych systemów wyodrębniły .się również pewne podsystemy, przygoto­wujące określone rodzaje planów. Najsilniej rozwinęły się podsystemy planowania operatywnego. Występują one we wszystkich jednostkach organizacyjnych gospo­darki. Planowanie operatywne koncentruje się na przy­gotowywaniu planów o horyzoncie czasowym do jedne­go roku. Opracowywane są plany: zmianowe, dzienne, dekadowe, miesięczne,. kwartalne i roczne.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)