<

OSTATNIE ZAGADNIENIE

Ostatnim wreszcie zagadnieniem, które chcemy tu za­sygnalizować, jest konieczność uwzględniania przez po­litykę kulturalną współzawodnictwa w dziedzinie twór­czości w skali międzynarodowej. Z punktu widzenia szans polskiej twórczości artystycznej ważne mogłoby się okazać nie tylko stwarzanie możliwie najkorzyst­niejszych warunków rozwoju własnej twórczości, nie tylko upowszechnianie tej twórczości za granicą, ale również podejmowanie inicjatyw w dziedzinie ustala­nia międzynarodowych kryteriów ocen działalności twórczej, zwłaszcza zaś wyróżniania najwybitniejszych w skali światowej osiągnięć twórczych. Myślimy o te­go typu przedsięwzięciach, jakimi są różne konkursy (np. muzyczne), festiwale (np. filmowe, teatralne), na­grody (np. literackie, w dziedzinie sztuk plastycznych), ewentualnie olimpiady kulturalne.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)