<

PEŁNIONE PRZEZ MEDIA FUNKCJE

Ułatwi­łoby to zresztą sprostanie naporowi na szkolnictwo wyższe, który będzie się szybko zwiększał w latach na­stępnych (a już dziś potrzeby społeczne w tym zakresie nie są zaspokajane w pełni). Będzie też można dzięki telewizji unowocześnić szkolnictwo średnie.Pełnienie przez środki audiowizualne funkcji oświa­towych wymaga między innymi zwiększenia produkcji filmów oświatowych (i instruktażowych), a także takie­go wyposażenia jak magnetowidy itp.  Wszelkie no­wości w tej dziedzinie powinny być przez nas pilnie śledzone i wprowadzane, jeśli podołać mamy zadaniom rozwoju kulturalnego najbliższego dziesięciolecia.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)