<

PLANY PRZYGOTOWAWCZE

Jednak plany przygoto­wywane wyłącznie przez specjalistów tych: komórek w niewielkim stopniu są wykorzystywane w praktyce. Sytuacje takie powstają zwykle tam, gdzie liniowe . kadry kierownicze nie są włączane bezpośrednio w prace planistyczne.   Jak już wspomniano, w procesie planowania dłu- ‚ gookresowego przygotowywane są projekty decyzji – strategicznych,’ istotnie wpływające na wielkość i/lub strukturę całej wielkiej organizacji gospodarczej i czę­sto zasadniczo zmieniające sytuację poszczególnych jed­nostek organizacyjnych.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)