<

PODNIESIENIE POZIOMU PLANOWANIA

Podniesienie poziomu planowania w organizacjach gospodarczych nie wydaje się możliwe bez istotnego rozwinięcia planowania długookresowego. Analiza przy­czyn obecnych niedomagań oraz podejmowanie prób ich eliminowania stają się więc, jednym z najważniejszych problemów doskonalenia planowania i zarządzania gos­podarką. Niezbędna . jest przy tym znajomość istoty i.’roli planowania długookresowego oraz jego złożonej struktury. Planowanie długookresowe jest integralną’ częścią całe­go procesu planowania w wielkiej organizacji gospo­darczej. Planowanie to jest także sprzężone ze społecz­nym procesem planowania -centralnego obejmującego całą gospodarkę narodową. W procesie zarządzania wiel­ką organizacją gospodarczą czynności planistyczne mają podstawowe znaczenie.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)