<

PODOBNA SYTUACJA

Podobna sytuacja występuje na szczeblu central zjed­noczeń w.rprocesie, oceny,/funkcjonowania przedsię­biorstw.. Poszczególne i, wydziały , central, koncentrują swoją uwagę na wąskim .odcinku zgodnym z przedmio­tem zainteresowania, określonym w^ regulaminie orga­nizacyjnym. W rzeczywistości nie istnieje zorganizowa­ny, system wymiany .informacji o uzyskiwanych w. da­nym czasie, wynikach.ocen pomiędzy, poszczególnymi komórkami prowadzącymi badania,, Brak wymiany. tych informacji ma/miejsce nie tylko, pomiędzy komórkami z różnych pionów; organizacyjnych, alę także często w ramach tego samego pionu.W procesie ocenyj organy* zarządzania nie występują – jako zintegrowane jednost- ki, ale jako grupa nie skoordynowanych – ośrodków pro­wadzących oceny’odćinkowe.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)