<

POLITYKA INWESTYCYJNA

W celu realizacji wymienionych zasad konieczne jest prowadzenie polityki inwestycyjnej, która pozwoli od- . powiednim przemysłom (poligrafia, przemysł papier­niczy, przemysł wytwarzania dóbr użytku kulturalne­go i inne) na dotrzymanie kroku nadzwyczaj szybkie­mu rozwojowi związanych z kulturą technik i techno­logii.W nadchodzącym okresie należy również przemyś­leć i przestudiować problem kierunków rozwojowych bazy kulturalnej na dalszą perspektywę i podjąć od­powiednie decyzje inwestycyjne, które zabezpieczą roz­wój kultury polskiej w następnych latach i jej konkurencyjność z osiągnięciami kulturalnymi innych kra­jów.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)