<

POMIJANE ZAGADNIENIA

W wielu zjedno­czeniach zagadnienia te są zupełnie pomijane. Świadczy, to— jak się wydaje —o niekompletności planowania z punktu widzenia zakresu problemowego. Pomija się w nim wiele istotnych obszarów działania, których po­trzeba ujęcia wynika bezpośrednio z systemowych ce­lów organizacji gospodarczych funkcjonujących w na­szych warunkach ustrojowych.  Przyczyny niedomagań planowania długookreso­wego podane w tablicy 2 z pewnością nie wyczerpują zagadnienia. Ujmują one niektóre tylko aspekty . > bardzo złożonej siatki różnorodnych czynników spra­wiających, że, obecny poziom planowania długookreso- . wego w wielkich organizacjach gospodarczych nie odpo­wiada wymaganiom w tej dziedzinie, niesionym wraz z rozwojem sił wytwórczych i wprowadzaniem nowych rozwiązań w systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)