<

POPARCIE POSTULATU

Zaznaczmy przy tym, że dla poparcia naszego postu­latu można się powołać na wyniki badania empirycz­nego, a mianowicie ankiety zrealizowanej przed kilku laty w jedenastu krajach. Wynikało z niej, iż specy­fiką postaw społecznych ludzi u nas i w innych krajach socjalistycznych uczestniczących w badaniu jest łącze­nie zainteresowań przyszłością z silnym zaangażowa­niem w problemy dnia dzisiejszego.Tego rodzaju postawy warto i należy rozwijać świa­domym programem działań oświatowych. Zwrócić zresztą trzeba uwagę i na fakt, iż postulo­wane tu zainteresowanie szerokich kręgów społecznych prognostyką i jej wynikami miałoby doniosłe znacze­nie również dla prognostyki występującej w roli in­strumentu w rękach ośrodków kierujących życiem kul­turalnym, społecznym, gospodarczym, rozwojem tech­niki itp.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)