<

POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI

Poszczególne komórki organizacyjne w zarządach wielkich organizacji gospodarczych i jednost­ki zewnętrzne prowadzą oceny głównie dla własnych potrzeb, bez niezbędi^j-koordynacji czynności związa­nych. z oceną i wykorzystywaniem jej wyników z in­nymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami. Sprzyja to powstawaniu’zjawiska autonomizacji tych komórek i jednostek, co negatywnie oddziałuje na prze­bieg funkcjonowania organizacji gospodarczych.Zjawisko, autonomizacji poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych w procesie przeprowadza­nia ocen .występuje na wszystkich podstawowych szcze­blach’hierarchicznych.; Na ..przykład, departament za­trudnienia i płac sprawdza w zgrupowanych w resorcie zjednoczeniach tylko sytuację w zakresie zatrudnienia i gospodarki funduszem.płąc, departament gospodarki’ materiałowej bada we wszystkich zjednoczeniach tylko zagadnienia,tej gospodarki, departament inwestycji bie­żąco śledzi przebieg realizacji zadań inwestycyjnych itd.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)