<

POTRZEBA I MIEJSCE KAŻDEGO

Planowanie długookre- sowe jest więc nie tylko koniecznością wynikającą z lo­giki budowy systemu planowania i zarządzania gospo­darką narodową i integralną funkcją zarządzania każdą organizacją, ale tworzy ono także warunki autentycz­nego włączenia ludzi ze wszystkich szczebli hierarchicz­nej struktury gospodarki (od najniższych .do najwyż­szych) do procesu-przygotowywania wizji i projektów, rozwoju gospodarki. Odgrywa więc ono .ważną rolę w konkretyzacji socjalistycznego kształtu zarządzania. Zarządzania, w którym istnieje potrzeba i miejsce dla każdego, kto chce włączyć się aktywnie w proces dosko­nalenia gospodarki.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)