<

POWSZECHNE STOSOWANIE

Stosowany powszechnie jest również podział ocen na zewnętrzne i wewnętrzne. Przyjmuje się w tym przypadku kryterium podmiotu oceny; wszystkie oceny wykonywane prżez ludzi z organizacji traktowane są jako oceny wewnętrzne, natomiast czynności oceniające wykonywane przez ludzi spoza tej organizacji trakto­wane są jako oceny zewnętrzne. W praktyce wyróżnia się także oceny systematycz­ne i doraźne. Oceny systematyczne przeprowadza się regularnie w z góry ustalonych terminach i dla określo­nych-przedziałów czasowych. Wyodrębnia się więc oce­ny: dekadowe, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne i wieloletnie. Oceny doraźne wykonywane są wówczas, gdy według uznania kierownictwa wielkiej organizacji gospodarczej lub uprawnionych do przeprowadzania oceny jednostek zewnętrznych zachodzi potrzeba uzu­pełnienia ocen systematycznych zarówno pod wzglę­dem ich zakresu, jak i stopnia szczegółowości.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)