<

PREZYDENT KORPORACJI

Prezydent korporacji ma oczywiście na myśli strategię korporacji. Planowanie strategiczne jest treścią jego pracy. Kie­rownicy przedsiębiorstw wchodzących w skład korpo­racji zajmują się strategią i strategicznym planowaniem funkcjonowania własnych jednostek. Kierownicy po­szczególnych obszarów funkcjonowania również uznają decydujące znaczenie planowania strategicznego. Pro­ces planowania strategicznego obejmuje więc kilka po­ziomów organizacyjnych wielkiej kapitalistycznej orga­nizacji gospodarczej.            R. F. Vancil wyróżnia cztery rodzaje planowania. Planowanie korporacji, planowanie branży i programo-: wanie traktuje jako trzy rodzaje planowania strategicz­nego.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)