<

PROBLEM WSKAŹNIKÓW

Chcemy tu wspomnieć i o innego typu zagadnie­niach, które najskuteczniej mogą być rozwiązane właś­nie w ramach współpracy teorii i praktyki. Przykła­dem może być problem wskaźników, ściślej — wskaź­ników zmian kulturowych czy społecznych. Nie będzie­my wchodzić w szczegóły tego zagadnienia, które w ostatnim czasie szybko „obrasta” w specjalistyczną li­teraturę. Sądzimy jednak, że od sukcesów studiów do­tyczących owych wskaźników, czyli liczbowych para­metrów opisujących w adekwatny sposób stan kultural­ny społeczeństwa, zależy przydatność badań teoretycz­nych dla praktyki; równocześnie zaś tego rodzaju wskaź­niki powstać mogą jedynie w wyniku współdziałania teorii z praktyką.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)