<

PROBLEMY PRZYDATNOŚCI

Ogólny więc obraz będzie, być może, bardziej negatywny niż ten, który by się otrzy­mało z jakiejś całościowej analizy korzyści wynikają­cych z dotychczasowych, nawet niedostatecznych czy źle ustawionych powiązań teorii z praktyką.Niezbędne chyba wreszcie jest wyraźne stwierdze­nie że punktem wyjścia tych rozważań będą bada­nia socjologiczne. Wnioski, które postaramy się sfor­mułować, nie ograniczają się jednak do powiązań dzia­łalności kulturalnej z badaniami prowadzonymi przez socjologów.Problemy przydatności praktycznej studiów nauko­wych, problemy tzw. badań stosowanych interesują socjologów nie od dziś.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)