<

PROBLEMY STEROWANIA KULTURĄ

Z problemem treści kulturowych ściśle związany jest problem informacji społeczeństwa oraz problem zakre­su i form propagandy. Wydaje się, że w perspektywie roku 1980 niezbędne będzie wypracowanie w tej dzie­dzinie nowych koncepcji podporządkowanych nie do­raźnie politycznym celom, lecz właśnie generalnym ce­lom rozwoju kulturalnego.Ważnym zadaniem jest sformułowanie zasad polityki kulturalnej najbliższego okresu planu perspektywicz­nego (1976—1990), przede wszystkim zaś: Określenie zakresu i środków ingerencji admini­stracyjnej w kształtowanie rozwoju kulturalnego {a więc rozwoju zjawisk w znacznym stopniu sponta­nicznych). Opracowanie form „samorządu kulturalnego”. Zwiększenie wydatków na kulturę w budżecie państwa. Niezbędne jest również zwiększenie zatrud­nienia w instytucjach kultury — wraz z równoczesną wymianą części pracowników na osoby bardziej kwa­lifikujące się do tej pracy.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)