<

PROCES PRZYGOTOWANIA

R. N. Anthóny planowanie długookresowe (strate­giczne) pojmuje jako proces przygotowywania i podej­mowania decyzji co do celów organizacji, zmian tych celów, środków potrzebnych do ich osiągania oraz poli­tyki osiągania, wykorzystywania i dysponowania środ­kami.K. Ą. Rinjgbakk określa planowanie długookreso­we jako proces ustalania celów dla korporacji i poszcze­gólnych jej jednostek organizacyjnych’ oraz wyznacza­nia i óceny wariantów kierunków działania dla osiąg­nięcia tych celów. Zwraca on uwagę na’ potrzebę opar­cia planowania na systematycznej analizie i ocenie za­grożeń i możliwości zewnętrznych oraz na analizie i ocenie mocnych i słabyćh^stron całej korporacji.i jej elementów.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)