<

PROJEKTY DECYZJI

Jeśli projekty tych decyzji mają być poważnie traktowane, muszą one powstawać przy bezpośrednim udziale ludzi odpowiedzialnych za kierunki i sprawność funkcjonowania całości wielkiej organizacji gospodarczej i jej jednostek składowych, a więc liniowej kadry kierowniczej tej organizacji. Or­ganizacyjna i analityczna pomoc ze strony specjalistów jest.w tym procesie;niezbędna, jednak specjaliści nie powinni odgrywać roli wiodącej. Użytecznym rozwiązaniem organizacyjnym może być podporządkowanie komórek planowania długookre­sowego bezpośrednio naczelnemu kierownictwu linio­wemu organizacji gospodarczych i wprowadzenie ta­kiego trybu planowania, aby wybór problemów do roz­wiązania i następnie wybór wariantów projektowanych decyzji były dokonywane z bezpośrednim udziałem liniowej kadry kierowniczej.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)