<

PROWADZONE ROZWAŻANIA

I to zarówno w rozważaniach prowadzo­nych przez grona ekspertów, jak też dyskusjach obej- mujących szerokie kręgi społeczne.Jedną z najistotniejszych różnic pomiędzy sytuacją kul­turową w Polsce międzywojennej i Polsce Ludowej jest skład narodowościowy: gdy obecnie społeczeństwo nasze jest, prak­tycznie biorąc, jednonarodowe, to w okresie przed drugą wojną światową blisko jedną trzecią stanowiły mniejszości narodowe (Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Żydzi i in.). W roku 1931 na 32,1 min mieszkańców Polski ludność posługująca się językiem polskim stanowiła około 22 min. „Obowiązek” oznacza zaś społecznie usankcjonowane oczekiwanie, obligu­jące jakąś osobę do zaspokojenia pewnych uzasadnionych rosz­czeń.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)