<

PRZEBIEG PLANOWANIA

Wiąże się to z podkreśloną poprzednio j potrzebą skoordynowania planów poszczególnych orga- j nizacji gospodarczych’i podporządkowania ich dążeniu i do osiągnięcia celów ogólnospołecznych. Zarysowane tu ujęcie struktury, planowania dłu- ! gookresowego zarówno z’punktu widzenia pojedynczej – j decyzji, jak i całości działań planistycznych dostatecznie — jak się wydaje —podkreśla szczególną złożoność . tego procesu. W praktyce więc, duży wpływ na przebieg planowania długookresowego mieć będzie jego organi­zacja, której głównym celem jest kreowanie kooperacji w przygotowywaniu i zastosowywaniu planów.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)