<

PRZECIW MANIPULOWANIU

Jesteśmy przeciw manipulowaniu ludźmi, jesteśmy natomiast za ich świadomymi wyborami, gdy mają tworzyć własną kulturę. Przyszłość nie jest układem tylko koniecznych następstw rozwoju teraźniejszego. Jest także rezulta­tem naszej aktywności, naszych alternatywnych wybo­rów. Jej formuła jest formułą ideologiczną. Toteż in­teresuje nas, jak w procesie budowania socjalizmu in- terferują czynniki konieczne i alternatywne, wolun- tarne i zdeterminowane, co musi być przedmiotem od­rębnych, złożonych rozważań”.Nie ulega wątpliwości, że potrzeba wykorzystania — i to jak najpełniejszego — wyników dociekań nauk społecznych w działalności społecznej jest szczególnie istotna w państwie, które -świadomie i konsekwentnie wyrzekło się zasady laissez jaire, które całokształt swego rozwoju ujmuje w plany krótko- i średniotermi­nowe oraz perspektywiczne.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)